Israeli groups thank international activists for attempting to break the Gaza siege

 
Israeli groups thank international activists for attempting to break the Gaza siege 
 
  ארגונים ישראליים מודים לפעילות/ים בינלאומיים על נסיון שבירת המצור על עזה!  Hebrew follows - עברית להלן 


February 2020

 

We are Israeli groups and organizations, active against our government's violations of Palestinian rights, which include dispossession, occupation, colonization, house demolition, torture and apartheid. We would like to thank Gaza 2020: Breaking the Siege (1) - a group of international activists, including members of parliament, who carried out a brave action in January 2020, attempting to break down the wall built by Israel around the besieged Gaza strip (2).

 

The Gaza strip is the world's largest open-air prison. More than two million people - including babies and children - are living there in horrific conditions. Water is scarce and contaminated, electricity supply is severely lacking, unemployment is widespread, and poverty is everywhere. The inhabitants of the besieged Gaza strip are also subjected to siege and bombardment, at times indiscriminate, on a large scale, by the Israeli military. The UN has warned that Gaza would become "unlivable" by 2020. It is now 2020. Life for Gaza's millions has been dangerous and unbearable for years (3), and now things are worse than they have ever been.

 

The purpose of the fence built by Israel around Gaza is not just enforcing the siege, but also keeping Gaza's refugees - more than 70% of the population - from returning to their towns and villages in their homeland, from which hundreds of thousands of Palestinians were ethnically cleansed by Israel during the Nakba in 1948. This Israeli intention has been made evident by Israel's deadly response to protests by civilians from Gaza at the fence, also known as "The Great March of Return" campaign, taking place since March 2018. Hundreds have been killed and thousands have been injured by Israeli fire against the protesters. Injuries have been severe, often necessitating the amputation of limbs (4).

 

As Israeli citizens, we stress that the Israeli siege and brutality towards Gaza and its inhabitants do not protect us. These cruel policies actually ensure that we remain in perpetual conflict. The Israeli siege on Gaza sustains ethnic cleansing and apartheid, and we will continue to support all those active for Palestinian freedom and human rights.

 

Our statement is issued at a time when the racist Trump Administration attempts to enforce a “Bantustan solution” on the Palestinian people, most notably on the inhabitants of Gaza. We reject this grotesque attempt. Just like the Apartheid wall in the West Bank, the prison wall surrounding Gaza must fall and will fall.

 

Signed

 

*Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from Within (aka Boycott from Within) - https://boycottisrael.info/

*De-colonizer - (Research / art laboratory for social change) - https://www.de-colonizer.org/

*The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) - https://icahd.org/

*Zochrot (Promoting acknowledgement and accountability for the ongoing injustices of the Nakba) - https://zochrot.org/en/content/17

 

(1) https://www.youtube.com/channel/UCh7-8p0nm8E_euOp75dgQOg

(2) https://mondoweiss.net/2020/01/finnish-mp-among-activists-arrested-for-attempting-to-break-gaza-siege/

 
 
 
 
ארגונים ישראליים מודים לפעילות/ים בינלאומיים על נסיון שבירת המצור על עזה!
 
פברואר 2020
 
אנו, קבוצות וארגונים ישראליים, הפעילים נגד הפרות זכויות הפלסטינים על ידי ממשלתנו, הכוללות נישול, כיבוש, קולוניזציה, הריסת בתים, עינויים ואפרטהייד. ברצוננו להודות לחברות/י "עזה 2020: שוברים את המצור" (1) - קבוצת פעילים בינלאומיים, כולל חברות/י פרלמנט, שביצעו פעולה אמיצה בינואר 2020 בניסיון לשבור את החומה שבנתה ישראל סביב עזה הנצורה (2).
 
רצועת עזה היא הכלא הגדול בעולם הפתוח. יותר משני מיליון אנשים - כולל תינוקות וילדים - גרים שם בתנאים מחרידים. המים מזוהמים ובלתי מספיקים, אספקת החשמל אינה סדירה, האבטלה גואה והעוני בכל מקום. תושבי רצועת עזה הנצורה גם נתונים למצור ולהפצצה בהיקף נרחב, לעיתים ללא הבחנה, על ידי הצבא הישראלי. האו"ם הזהיר כי עזה תהפוך ל"בלתי ראויה למחיה" עד שנת 2020. שנת 2020 כבר כאן. חייהם של מיליונים בעזה מסוכנים ובלתי נסבלים במשך שנים (3), וכעת הדברים גרועים מכפי שהיו אי פעם.
 
מטרת הגדר שבנתה ישראל סביב עזה אינה רק לאכוף את המצור, אלא גם למנוע מפליטי עזה - יותר מ- 70% מהאוכלוסייה שם - לשוב לעיירותיהם ולכפריהם במולדתם, שממנה מאות אלפי פלסטינים טוהרו אתנית על ידי ישראל בנכבה בשנת 1948. כוונה ישראלית זו התבררה בעקבות התגובה הקטלנית של ישראל להפגנות אזרחים מעזה בקרבת הגדר, שמכונות גם "צעדת השיבה הגדולה", ומתקיימות מאז מרץ 2018. מאות נהרגו ואלפים נפצעו מאש ישראלית נגד המפגינים, לעיתים קרובות פציעה קשה שמחייבת קטיעת גפיים (4).
 
כאזרחיות/ים ישראלים, אנו מדגישים כי המצור והברוטליות של ישראל כלפי עזה ותושביה אינם מגנים עלינו. מדיניות אכזרית זו מבטיחה למעשה שנימצא בסכסוך תמידי. המצור הישראלי על עזה מקיים טיהור אתני ואפרטהייד, ואנו נמשיך לתמוך בכל הפעילות והפעילים למען חירות וזכויות אדם לפלסטיניות ולפלסטינים.
 
הצהרתנו זו באה בעת שממשל טראמפ הגזעני מנסה לאכוף "פתרון בנטוסטן" בנוסח דרום אפריקה של האפרטהייד על העם הפלסטיני, ובפרט על תושבי עזה. אנו דוחים את הניסיון הגרוטסקי הזה. ממש כמו חומת האפרטהייד בגדה המערבית, חומת הכלא סביב עזה חייבת ליפול, ופול תיפול.
 
על החתום
 
דה-קולונייזר
הוועד הישראלי נגד הריסות בתים
זוכרות
החרם מבפנים